Att tvätta svarta pengar betyder att du försöker göra ”illegalt” förvärvade pengar legitima genom att göra så att det verkar som om de kommer från en laglig källa. Syftet är att undvika upptäckt och undvika att du misstänks för brottslig verksamhet.

Olika sätt du kan tvätta pengar på

Fastighetsaffärer – Pengar köps med kontanter och säljs sedan med en check eller banköverföring.

Kasinon – pengar kan användas för spel och sedan bytas mot marker eller krediter, som sedan kan återvinnas som ”vinster”.

Fiktiva företag – Skapande av falska företag som kan användas för att fakturera för tjänster som aldrig utförts, eller för att köpa och sälja varor som inte existerar.

Kryptovalutor – Eftersom kryptovalutor är decentraliserade och anonyma, kan de användas för att tvätta pengar genom att köpa och sälja dem anonymt.

För att undvika att bli indragen i olagliga aktiviteter är det viktigt att vara medveten om tecken på pengatvätt och att vara försiktig så att du inte springer på någon som kan tänka sig rapportera misstänkt aktivitet till myndigheterna.

Om du är orolig för att pengar du har mottagit eller hanterar kan vara olagligt förvärvade, kan du kontakta en juridisk rådgivare eller myndighet för råd och hjälp.